Девиз: ДГ „Първи юни” – любим дом на всяко дете”

база кв. „Запад

база кв. „Запад"


база „Зорница”

база „Зорница”


база с. Соволяно

база с. Соволяно


Добре дошли
ДГ "ПЪРВИ ЮНИ"

 • КЪДЕ?
  Къде най-сладко пеят птичките?
 • В клоните зелени,
  дето са родени.
 • Къде най-бистро е поточето?
 • Горе в планините,
  скрито сред тревите.
 • Къде като цветя в полята
  най-хубави растат децата?
 • В своята родина,
  в детската градина.

Нашите групи

В институцията функционират 11 групи, в т.ч. яслени групи.

cta-logo

Ако желаете да запишете Вашето дете в

ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

 • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search