група „Калинка“
Безплатно

група „Калинка“

  • 00:00:00
  • Трета възрастова група
 В нашата градинка
на трънче от къпинка
малката Калинка
скъса свойта пелеринка.
Калинката заплака,
но чу я леля Сврака.
Сложи очилата
и с конеца, и с иглата
скъсаната пелеринка
на трънче от къпинка
едно,две, три
на черни точици заши
                   Две калинки като балеринки
Под дъжда вървели, песнички си пеели
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
Две калинки като балеринки
Под дъжда танцували, пеели, лудували
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
Две калинки като балеринки
Под дъжда вървели, песнички си пеели
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
       

Педагогически персонал

  1. старши учител: Силвия Петкова
  2. старши учител: Мая Найденова

Непедагогически персонал

Ралица Костадинова - пом. възпитател

 

ПОРТФОЛИО НА ГРУПА „КАЛИНКА“ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“

Седмична програма на група "Калинка"

sedm programa III grupa

 

kalinka

Представяне на група "Калинка"

kalinka-01
kalinka-02
kalinka-03
kalinka-04
kalinka-05

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search