1. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
 2. Решение 424 на Общински съвет Кюстендил относно: Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст през учебната 2021/2022 година.
 3. Насоки за работата на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19
 4. ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет на ДАЗД
 5. Информация от МЗ в началото на учебната 2020/2021 година
 6. Допълнителни педагогически дейности
 7. На детска градина - след карантина!
 8. Удължава се срока на въведените противоепидимични мерки
 9. Как да разговаряме с децата за COVID-19?
 10. Какво трябва да знаем за да се предпазим от заразата?
 11. Важно съобщение!
 12. Благодаря ти, мамо!
 13. Честита Баба Марта!
 14. Бъдни вечер е !
 15. Покана за благотворителен концерт и изложба - базар
 16. Покана за събрание за обновяване състава на обществения съвет към ДГ „Първи юни“ гр. Кюстендил
 17. Покана за родителски срещи за обновяване състава на ОС към ДГ „Първи юни“
 18. Откриване на новата 2019/2010 учебна година
 19. Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019
 20. За теб Теди!

Спри пожара

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

 • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search