Уважаеми родители,

Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции МОН със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване сигурността в образователните институции.

Предлагаме на вашето внимание:

  1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и др., както и кратка информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

 

  1. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.

 

С уважение,

 

ДАНИЕЛА ВИТКОВА

Директор на ДГ „Първи юни”